Föreståndare

Föreståndare

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper och risker.
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.
 • Normer och anvisningar som bör följas vid planering av anläggning och vid drift och underhåll.
 • Drift- och underhållsinstruktioner samt hur egenkontroller upprättas, planeras, genomförs och dokumenteras.
 • Gällande kontrollkrav för cisterner och rörledningar, när tredje part ska besiktiga och hur kontrollresultatet dokumenteras.
 • Hur beredskapsplaner upprättas och övas med personalen.
 • Hur explosionsskyddsdokument upprättas och dokumenteras och vad som ska ingå.
 • Gällande krav för utredning av risker, omfattning och riskbedömning.
 • Föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
 • Kunskap om märkning och skyltning av anläggning.
 • Olycksrapportering.
 • Gällande regler för hantering av brandfarliga varor.
 • Systemuppbyggnaden för anläggningen och gällande krav för säkerhetssystem.

Våra utbildnigar

Kommande utbildningstillfällen

 1. Föreståndare Biogas, även via webben

  9 april, 2024 - 11 april, 2024
 2. Föreståndare Gasol, även via webb

  21 maj, 2024 - 23 maj, 2024