Föreståndare biogas, 3 dagar

Utbildning

Föreståndare biogas, 3 dagar

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Kursinnehåll:

Dag 1
Energigaser – egenskaper
Lagstiftning och anvisningar
Föreståndare ansvar och delegering

Dag 2
Gasproduktion och gasanläggningar
Riskbedömningar
Klassningsdokument
Tillstånd och kontroller
Drift- och underhållsplaner

Dag 3
Arbetstillstånd
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftligt slutprov

Kurspris: 12.500:-

I priset ingår: för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Andra utbildnigar

Kommande utbildningstillfällen

  1. Föreståndare Biogas, även via webben

    21 september - 23 september
  2. Föreståndare Gasol, även via webb

    23 november - 25 november
  3. Uppdatering gasföreståndare

    24 november - 25 november