Föreståndare biogas, 3 dagar

Utbildning

Föreståndare brandfarlig vara – biogas/naturgas, 3 dagar

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

  • Brandfarliga varors egenskaper och risker.
  • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.
  • Normer och anvisningar som bör följas vid planering av anläggning och vid drift och underhåll.
  • Drift- och underhållsinstruktioner samt hur egenkontroller upprättas, planeras, genomförs och dokumenteras.
  • Gällande kontrollkrav för cisterner och rörledningar, när tredje part ska besiktiga och hur kontrollresultatet dokumenteras.
  • Hur beredskapsplaner upprättas och övas med personalen.
  • Hur explosionsskyddsdokument upprättas och dokumenteras och vad som ska ingå.
  • Gällande krav för utredning av risker, omfattning och riskbedömning.
  • Föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
  • Kunskap om märkning och skyltning av anläggning.
  • Olycksrapportering.
  • Gällande regler för hantering av brandfarliga varor.
  • Systemuppbyggnaden för anläggningen och gällande krav för säkerhetssystem.

Kursinnehåll

Dag 1
Energigaser – egenskaper
Lagstiftning och anvisningar
Föreståndare ansvar och delegering

Dag 2
Gasproduktion och gasanläggningar
Riskbedömningar
Klassningsdokument
Tillstånd och kontroller
Drift- och underhållsplaner

Dag 3
Arbetstillstånd
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftligt slutprov

Kurspris: 12.500:-

I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Andra utbildningar

Kommande utbildningar

  1. Föreståndare Biogas, även via webben

    5 november - 7 november
  2. Föreståndare Gasol, även via webben

    26 november - 28 november