Föreståndare Gasolinstallationer, 3 dagar

Utbildning

Föreståndare brandfarlig vara – gasolinstallationer, 3 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga gasolanläggningar.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper och risker.
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.
 • Normer och anvisningar som bör följas vid planering av anläggning och vid drift och underhåll.
 • Drift- och underhållsinstruktioner samt hur egenkontroller upprättas, planeras, genomförs och dokumenteras.
 • Gällande kontrollkrav för cisterner och rörledningar, när tredje part ska besiktiga och hur kontrollresultatet dokumenteras.
 • Hur beredskapsplaner upprättas och övas med personalen.
 • Hur explosionsskyddsdokument upprättas och dokumenteras och vad som ska ingå.
 • Gällande krav för utredning av risker, omfattning och riskbedömning.
 • Föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
 • Kunskap om märkning och skyltning av anläggning.
 • Olycksrapportering.
 • Gällande regler för hantering av brandfarliga varor.
 • Systemuppbyggnaden för anläggningen och gällande krav för säkerhetssystem.

Kursinnehåll

Dag 1
Vad är gasol?
Lagar och föreskrifter
Föreståndare, delegering och ansvar

Dag 2
Transport och lagring
Gasolanläggningen
Klassning, EX
Riskbedömningar
Arbetstillstånd med övningsuppgift

Dag 3
Kontroller
Driftinstruktioner och Underhållsplaner
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftlig prov

Dag 1: 9.00–16.00
Dag 2: 8.00–16.00
Dag 3: 8.00–ca 15.00

Kurspris: 14 500:-

I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation.

Andra utbildningar

Kommande utbildningar

 1. Föreståndare Biogas, även via webben

  5 november - 7 november
 2. Föreståndare Gasol, även via webben

  26 november - 28 november