Utbildningar

Varje år utbildar vi hundratals föreståndare, ersättare och drift- och underhållspersonal. Våra kurser är branschspecifika. Förutom våra allmänna kurser, kan du beställa företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss för mer information.

Föreståndare

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer krav på kompetens vid hantering av brandfarliga varor. En föreståndare behöver ha kompetens om verksamheten, anläggningen och de varor som hanteras för att kunna utföra sina uppgifter, Våra föreståndarutbildningar uppfyller de krav som MSB och Energigas Sverige ställer på föreståndare.

Föreståndare gasolinstallation, 3 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga gasolanläggningar.

Föreståndare biogas, 3 dagar

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Föreståndare tankstationer med fordonsgas, 2 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tankstationer med fordonsgas. Kontakta oss vid intresse för utbildningen.

Säker gashantering för drift- och underhållspersonal, 2 dagar

Kursen är avsedd för personal som arbetar med drift- eller underhåll inom energigasanläggningar. Anmälan måste göras senast 14 dagar innan utsatt startdatum.

Uppdatering gasföreståndare, 2 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare som arbetat ett tag och vill uppdatera sig vad gäller regler och teknik.

Kommande utbildningar

  1. Föreståndare Gasol, även via webb

    14 maj - 16 maj