För säker gashantering

Utbildningar och tjänster inom gasol, biogas, naturgas och kemikalier.

Branschspecifika utbildningar

Varje år utbildar vi hundratals föreståndare, ersättare och drift- och underhållspersonal. Våra kurser är branschspecifika. Förutom våra allmänna kurser, kan du beställa företagsanpassade utbildningar. 

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer krav på kompetens vid hantering av brandfarliga varor. En föreståndare behöver ha kompetens om verksamheten, anläggningen och de varor som hanteras för att kunna utföra sina uppgifter, Våra föreståndarutbildningar uppfyller de krav som MSB och Energigas Sverige ställer på föreståndare.

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tankstationer med fordonsgas. Kontakta oss vid intresse för utbildningen.

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare som arbetat ett tag och vill uppdatera sig vad gäller regler och teknik.

Kursen är avsedd för personal som arbetar med drift- eller underhåll inom energigasanläggningar. Anmälan måste göras senast 14 dagar innan utsatt startdatum.

Säker hantering av gas, brandfarlig vara, kemikalier och damm

Vi stannar aldrig vid skrivbordet utan arbetar aktivt ute på industrin, energi- och värmeverk och på många andra anläggningar.

Uppdragsgivare

Under de trettio år som företaget funnits har vi jobbat med de flesta inom svensk industri. Här är några exempel på dagens uppdragsgivare.