Föreståndare tankstationer med fordonsgas, 2 dagar

Utbildning

Föreståndare Brandfarlig vara – tankstationer med fordonsgas, 2 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tankstationer med fordonsgas.
Kontakta oss vid intresse för utbildningen.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:

 • Brandfarliga varors egenskaper och risker.
 • Lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hanteringen av brandfarliga varor.
 • Normer och anvisningar som bör följas vid planering av anläggning och vid drift och underhåll.
 • Drift- och underhållsinstruktioner samt hur egenkontroller upprättas, planeras, genomförs och dokumenteras.
 • Gällande kontrollkrav för cisterner och rörledningar, när tredje part ska besiktiga och hur kontrollresultatet dokumenteras.
 • Hur beredskapsplaner upprättas och övas med personalen.
 • Hur explosionsskyddsdokument upprättas och dokumenteras och vad som ska ingå.
 • Gällande krav för utredning av risker, omfattning och riskbedömning.
 • Föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
 • Kunskap om märkning och skyltning av anläggning.
 • Olycksrapportering.
 • Gällande regler för hantering av brandfarliga varor.
 • Systemuppbyggnaden för anläggningen och gällande krav för säkerhetssystem.

Kursinnehåll

Dag 1
Vad är biogas/naturgas
Myndigheter och regelsystem
Driftansvar Föreståndare
Komponenter/tankstationer TSA
Risker

Dag 2
Klassningsdokument
Arbetsorder med övningsuppgift
Gasvarnare/läcksökare
Driftinstruktioner
Underhållsplan
Beredskap
Skriftligt slutprov

Kurspris: 9.200:-

I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Andra utbildningar

Kommande utbildningar

 1. Föreståndare Biogas, även via webben

  5 november - 7 november
 2. Föreståndare Gasol, även via webben

  26 november - 28 november