Utbildningar

Varje år utbildar vi hundratals föreståndare, ersättare och drift- och underhållspersonal. Våra kurser är branschspecifika. Förutom våra allmänna kurser, kan du beställa företagsanpassade utbildningar. Kontakta oss för mer information.

OBS! I anmälan står endast datumet för första dagen. Anmäl senast 14 dagar före utsatt datum.
 

Läs mer om kurserna nedan.

Föreståndare gasolinstallation

Föreståndare
biogas

Uppdatering
gasföreståndare

Föreståndare tankstationer - gas  

 

Säker gashantering för drift- och underhållspersonal

 

 

   

© Hydrosafe 2017