Säker gashantering för drift- och underhållspersonal, 2 dagar

Utbildning

Säker gashantering för drift- och underhållspersonal, 2 dagar

Kursen är avsedd för personal som arbetar med drift- eller underhåll inom energigasanläggningar.
Anmälan måste göras senas 14 dagar innan utsatt startdatum.

Kursinnehåll:

Dag 1
Energigaser
Transporter
Cisterner, gasklocker, högtryckslager
Rörledningar

Dag 2
Att arbeta med gassystem (övningsexempel)
Klassningsdokument
Gasvarnare
Instruktioner
Underhållsplaner
Beredskap – risker

Kurspris: 8.300 :-

I priset ingår: för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Andra utbildnigar

Kommande utbildningstillfällen

  1. Föreståndare Biogas

    20 november - 22 november
  2. Föreståndare Gasol

    10 december - 12 december
  3. Uppdatering gasföreståndare

    11 december - 12 december