Säker gashantering för drift- och underhållspersonal


Kurstillfällen:

Säker gashantering för drift- och underhållspersonal, 2 dagar
Kontakta oss vid intresse av kurs.


Kursen är avsedd för personal som arbetar med drift- eller underhåll inom energigasanläggningar..
Anmälan måste göras senas 14 dagar innan utsatt startdatum.

Kurspris: 8 300:-

Kursledare:
 Tomas Bustad, Hydrosafe

Kursinnehåll:

Dag 1 Energigaser
Transporter
Cisterner, gasklocker, högtryckslager
Rörledningar
 
Dag 2 Att arbeta på gassystem (övningsexempel)
Klassningsdokument
Gasvarnare
Instruktioner
Underhållsplaner
Beredskap - risker

© Hydrosafe 2017