Föreståndare biogas


Kurstillfällen:

Föreståndare biogas, 3 dagar

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga Natur-/Biogas-anläggningar.

Kurspris: 12 500:-

Kursledare:
Tomas Bustad, Hydrosafe
MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

Kursinnehåll:


Dag 1

Energigaser
Lagstiftning och anvisningar
Föreståndare ansvar och delegering

Dag 2 Gasproduktion och gasanläggningar
Riskbedömningar
Klassningsdokument
Tillstånd och kontroller
Drift- och underhållsplaner
 
Dag 3 Arbetstillstånd 
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftligt slutprov
 

© Hydrosafe 2017