Föreståndare Gasolinstallationer, 3 dagar

Utbildning

Föreståndare gasolinstallationer, 3 dagar

Kursen är avsedd för föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga gasolanläggningar.

Kursinnehåll:

Dag 1
Vad är gasol?
Lagar och föreskrifter
Föreståndare, delegering och ansvar

Dag 2
Transport och lagring
Gasolanläggningen
Klassning, EX
Riskbedömningar
Arbetstillstånd med övningsuppgift

Dag 3
Kontroller
Driftinstruktioner och Underhållsplaner
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftlig prov

Dag 1: 9.00 – 16.00
Dag 2: 8.00 – 16.00
Dag 3: 8.00 – ca 15.00

Kurspris: 15 000:-

I priset ingår: för- och eftermiddagsfika samt kursdokumentation

Andra utbildnigar

Kommande utbildningstillfällen

  1. Uppdatering gasföreståndare

    9 oktober - 10 oktober
  2. Föreståndare Biogas

    20 november - 22 november
  3. Föreståndare Gasol

    10 december - 12 december