Föreståndare biogas, 3 dagar

Utbildning

Föreståndare biogas, 3 dagar

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Kursinnehåll:

Dag 1
Energigaser – egenskaper
Lagstiftning och anvisningar
Föreståndare ansvar och delegering

Dag 2
Gasproduktion och gasanläggningar
Riskbedömningar
Klassningsdokument
Tillstånd och kontroller
Drift- och underhållsplaner

Dag 3
Arbetstillstånd
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftligt slutprov

Kurspris: 12.500:-

I priset ingår: för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Kursen är avsedd föreståndare och ersättare för tillståndspliktiga natur- och biogasanläggningar.

Kursinnehåll:

Dag 1
Energigaser – egenskaper
Lagstiftning och anvisningar
Föreståndare ansvar och delegering

Dag 2
Gasproduktion och gasanläggningar
Riskbedömningar
Klassningsdokument
Tillstånd och kontroller
Drift- och underhållsplaner

Dag 3
Arbetstillstånd
Säkerhetssystem och gasvarnare
Beredskapsplaner
Skriftligt slutprov

Kurspris: 12.500:-

I priset ingår: för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursdokumentation.

Andra utbildnigar

Kommande utbildningstillfällen

  1. Uppdatering gasföreståndare

    9 oktober - 10 oktober
  2. Föreståndare Biogas

    20 november - 22 november
  3. Föreståndare Gasol

    10 december - 12 december